Info

Regnskab og måleraflæsning

Vandværkets regnskabsår løber fra 01.01 til 31.12.

Vandafgiften opkræves to gange årligt i marts og i september.

Der udsendes selvaflæsningskort i slutningen af december. Aflæsning af målere, skal ske pr. 31.12 og være indsendt/indtastet senest den 10. januar.


Flytteopgørelser

Der udarbejdes slutopgørelse ved ejendomshandel på baggrund af måleraflæsning foretaget af sælger og køber. Oplysninger om ejendom, målerstand og købers navn, adresse, mailadresse og telefonnummer sendes/mailes til vandværkets kasserer. Mailadresse og telefonnummer kan benyttes af vandværket til at informere om driftsforstyrrelser m.m.


Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamlingen afholdes i marts måned. 
Under punktet generalforsamling kan du finde referaterne.

Kontaktoplysninger

Vi vil meget gerne have andelshavernes kontaktoplysninger, så vi kan informere om evt. større driftsproblemer. Disse oplysninger kan også findes her på siden.

Oplys følgende på mail til sekretær 

  1. Andelsnummer (kan evt. udelades)
  2. Adresse
  3. Mobilnummer
  4. E-mail adresse.

 

Du bor på dit drikkevand

Læs om hvordan du bor på dit drikkevand i nedenstående link

Du bor på dit drikkevand

 

Drift

Hvis der opstår driftsforstyrelser, som fx brud på ledning/vandmåler, så kontakt venligst vandværkets smed, Jesper Pedersen, Uglerup Smedje, på tlf. 2166 7574.

 

Vandanalyser

Vandanalyserne offentliggøres her, så forbrugerne har dokumentation for vandets kvalitet.

Hvis du skal indstille dine husholdningsapparater efter vandets hårdhedsgrad (dHo), så skal du benytte værdien for hårdt vand (21 dHo).

Vandanalyse 20-03-2019

Vandanalyse 13-03-2019

Vandanalyse 26-11-2018

Vandanalyse 05-03-2018

Vandanalyse 23-10-2017

Vandanalyse 03-03-2017

 

Vandmålere

Vandværket foretager udskiftning af vandmålere i efteråret 2019. Alle forbrugere får nærmere besked et par uger før udskiftningen af måleren finder sted.

De nye målere er fjernaflæste målere af typen Kamstrup Flow IQ 2200. Du kan læse mere om dem i databladet fra Kamstrup. Der er endnu ikke udgivet en brugervejledning:

Datablad Flow IQ 2200

 

 


 

Yderligere information