Info

Regnskab og måleraflæsning

Vandværkets regnskabsår løber fra 01.01 til 31.12.

Vandafgiften opkræves to gange årligt i marts og i september.

Målerne aflæses elektronisk af vandværket.


Flytteopgørelser

Der udarbejdes slutopgørelse ved ejendomshandel på baggrund af måleraflæsning foretaget af sælger og køber. Oplysninger om ejendom, målerstand og købers navn, adresse, mailadresse og telefonnummer sendes/mailes til vandværkets kasserer. Mailadresse og telefonnummer kan benyttes af vandværket til at informere om driftsforstyrrelser m.m.


Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamlingen afholdes i marts måned. 
Under punktet generalforsamling kan du finde referaterne.

Kontaktoplysninger

Vi vil meget gerne have andelshavernes kontaktoplysninger, så vi kan informere om evt. større driftsproblemer. Disse oplysninger kan også findes her på siden.

Oplys følgende på mail til sekretær 

  1. Andelsnummer (kan evt. udelades)
  2. Adresse
  3. Mobilnummer
  4. E-mail adresse.

 

Du bor på dit drikkevand

Læs om hvordan du bor på dit drikkevand i nedenstående link

Du bor på dit drikkevand

 

Drift

Hvis der opstår driftsforstyrelser, som fx brud på ledning/vandmåler, så kontakt venligst vandværkets smed, Jesper Pedersen, Uglerup Smedje, på tlf. 2166 7574.

 

Vandanalyser

Vandanalyserne offentliggøres her, så forbrugerne har dokumentation for vandets kvalitet.

Vandets hårdhed 

Hvis du skal indstille dine husholdningsapparater efter vandets hårdhedsgrad (dHo), så skal du benytte værdien for hårdt vand (21 dHo).


Vandanalyse 26-10-2020 boring

Vandanalyse 26-10-2020

Vandanalyse 12-03-2020

Vandanalyse 30-10-2019

Vandanalyse 20-03-2019

Vandanalyse 13-03-2019

Vandanalyse 26-11-2018

Vandanalyse 05-03-2018

Vandanalyse 23-10-2017

Vandanalyse 03-03-2017

 


 

Vandmålere

Vandværket har udskiftet vandmålere  2020. 

De nye målere er fjernaflæste målere af typen Kamstrup Flow IQ 2200. Du kan læse mere om dem i brugervejledningen og databladet fra Kamstrup. 

Vejledning til flowIQ 2200

Datablad flowIQ 2200

 

 


 

Yderligere information