Info

Regnskab og måleraflæsning

Vandværkets regnskabsår løber fra 01.01 til 31.12.

Vandafgiften opkræves to gange årligt i marts og i september.

Der udsendes selvaflæsningskort i slutningen af december. Aflæsning af målere, skal ske pr. 31.12 og være indsendt/indtastet senest den 10. januar.

Der foretages ikke slutopgørelse ved ejendomshandel. Måleren aflæses af begge parter, og beløbet der medtages i refusionsopgørelsen beregnes ud fra takstbladet.


Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamlingen afholdes i marts måned. 
Under punktet generalforsamling kan du finde referaterne.


Kontaktoplysninger

Vi vil meget gerne have andelshavernes kontaktoplysninger, så vi kan informere om evt. større driftsproblemer. Disse oplysninger kan også findes her på siden.

Oplys følgende på mail til sekretær 

  1. Andels nummer (kan evt. udelades)
  2. Adresse
  3. Mobil nummer
  4. E-mail adresse.

 

Du bor på dit drikkevand

Læs om hvordan du bor på dit drikkevand i nedenstående link

Du bor på dit drikkevand

 

Drift

Hvis der opstår driftforstyrelser, som f.eks. brud på ledning/vandmåler, så kontakt venligst vandværkets smed, Jesper Pedersen, Uglerup Smedje, på tlf. 2166 7574.

 

Vandanalyser

Vandanalyserne offentliggøres her, så forbrugerne har dokumentation for vandets kvalitet.

Hvis du skal indstille dine husholdningsapparater efter vandets hårdhedsgrad (dHo), så skal du benytte værdien for hårdt vand (21 dHo).

Vandanalyse 03-03-2017.

 

Yderligere information